Bedrijven

ABO-Milieuconsult BV

ABO-Milieuconsult BV werd opgericht in 2008 en maakt sindsdien deel uit van de ABO-Group. ABO-Milieuconsult BV is een multidisciplinair adviesbureau op het vlak van bodem, milieu, asbest, due diligence, ecologie en natuurinclusief bouwen. Een team van ervaren specialisten staan ter beschikking met een oplossingsgerichte aanpak voor al uw projecten.

ABO-Milieuconsult BV ontzorgt u als opdrachtgever tevens op het gebied van Ontplofbare Oorlogsresten, bemalingsadvies, archeologie, asfalt- en funderingen en diverse omgevingsonderzoeken.