Notulen van de gewone Algemene Vergadering 29 mei 2024