Raad van bestuur

 

Samenstelling van de Raad van Bestuur ABO-Group ENVIRONMENT NV

De Raad van Bestuur bestaat uit minimum drie leden waarvan minstens de helft niet-uitvoerende bestuurders zijn. Minstens drie bestuurders dienen onafhankelijke bestuurders te zijn. De samenstelling van de Raad van Bestuur zal gebalanceerd zijn, rekening houdend met de respectievelijke vaardigheden, ervaring en kennis van elk lid van de Raad van Bestuur. Elk voorstel tot benoeming van een bestuurder door de algemene vergadering gaat gepaard met een aanbeveling van de Raad van Bestuur, dat op haar beurt gebaseerd is op een advies van het benoemings- en remuneratiecomité.

Vandaag bestaat de Raad van Bestuur van ABO-Group Environment NV uit vier leden:

Voorzitter: Gerard Van Acker BVBA, vertegenwoordigd door Gerard Van Acker (onafhankelijk bestuurder)

Gerard Van Acker vertegenwoordigt in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger Gerard Van Acker BVBA, die door de buitengewone algemene vergadering van 27 maart 2014 benoemd werd als bestuurder voor een termijn van vier jaar.

Gerard Van Acker, geboren in 1943, studeerde rechten en politieke en administratieve Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel.

Gerard Van Acker

 

Beheers- en Advieskantoor Van Vaerenbergh en Co NV, vertegenwoordigd door Ivo Van Vaerenbergh (onafhankelijk bestuurder)

Ivo Van Vaerenbergh vertegenwoordigt in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger Beheers- en Advieskantoor Van Vaerenbergh en Co NV, die door de algemene vergadering van 2 mei 2013 benoemd werd als bestuurder voor een termijn van vier jaar.

Ivo Van Vaerenbergh, geboren in 1946, studeerde af als Burgerlijk Ingenieur Werktuigkunde en als Ingenieur in de Milieusanering aan de Universiteit Gent en behaalde later ook een MBA aan de KU Leuven.

In de domeinen waar ABO-Group actief is was hij o.m Voorzitter van de Raad van Bestuur van het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK)  en van Aquafin .  Als ondernemer is hij referentieaandeelhouder in een aantal bedrijven in de energie en de hernieuwbare energiesector.

Ivo Van Vaerenbergh

Jadel BVBA, vertegenwoordigd door Jan Gesquière (onafhankelijk bestuurder)

Jan Gesquière vertegenwoordigt in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger Jadel, die door de buitengewone algemene vergadering van 27 maart 2014 benoemd werd als bestuurder voor een termijn van vier jaar.

Jan Gesquière, geboren in 1961, studeerde handelsingenieur aan de KU Leuven aangevuld met een Insead, Advanced Management Programme. Na een initiële startloopbaan als external auditor bij EY en internal auditor bij Arcelor-Mittal, werd hij achtereenvolgens CFO van de Domo Group, Carestel en Elia Group. Sinds februari 2014 is hij CFO van de Vandemoortele Group. Bij de diverse bedrijven waar hij CFO was, heeft hij verschillende bestuurdersmandaten uitgeoefend en was ook lid en/of voorzitter van meerdere auditcomités.

Jan Gesquière

Frank De Palmenaer (niet-onafhankelijk, uitvoerend bestuurder)

Frank De Palmenaer werd door de buitengewone algemene vergadering van 27 maart 2014 benoemd als bestuurder voor een termijn van vier jaar.

Frank De Palmenaer, geboren in 1955, studeerde planologie aan het Hoger Instituut voor Stedenbouw, Ruimtelijke Ordening en Ontwikkeling (HISROO) aan de UGent.

Frank De Palmenaer