Milieu

Met het oog op een succesvolle realisatie van een bouw- of een herontwikkelingsproject is een goed milieumanagement vanaf de ontwerpfase tot in de gebruiksfase de sleutel tot succes. De vereisten worden immers steeds strenger op vlak van afvalmanagement, waterkwaliteit, energie en duurzame aspecten. Daarnaast zijn er in de complexe vergunningswereld verschillende hindernissen, maar even goed vele opportuniteiten.

Een uitgebreid team van milieuexperten en ingenieurs levert gespecialiseerd advies tijdens de verschillende stappen van een project. Dit kan gaan van de haalbaarheid van een project tot de uitvoeringsfase en de monitoring.

  • Milieuaudits en vergunningen
  • Milieuconsultancy
  • Natuur- en landinrichting
  • Natuurlijke rijkdommen en biodiversiteit
  • Afwateringsstudies en integraal waterbeheer
  • Ruimtelijke planning en mobiliteit
  • Duurzame¬†stadsontwikkeling en brownfieldmanagement
  • Archeologisch onderzoek

Contact us