ABO

ABO is een consultancy en engineering bureau op vlak van bodem en bouw. Een team van ingenieurs buigt zich over verschillende projecten in zowel Vlaanderen, Brussel als Wallonië. ABO staat tevens garant voor gespecialiseerd milieu-advies met betrekking tot bodem- en bouwprojecten.

www.abo-consult.be

Geomet

Geomet is in Nederland een toonaangevend geotechnisch adviesbureau. De adviesafdeling beschikt over de kennis, ervaring en software om voor elk geotechnisch vraagstuk een economische en praktische oplossing te bieden. Hoog in het vaandel staan bij ons: kwaliteit, klantvriendelijkheid en service.

www.geomet.nl

ECOREM

Ecorem biedt een totaalpakket van consultancy en engineering voor zowel lokale als internationale milieu- en klimaatprojecten. Een multidisciplinair team van experten staat in voor het leveren van kwaliteitsvol milieuadvies, technische en financiële haalbaarheidsstudies, milieueffectrapporten en engineering, conform internationale standaarden (EU, WB, etc.). Ecorem levert ook knowhow inzake de bepaling van milieurisico’s, subsidies en financiering.

www.ecorem.be

ABO-ERG

ABO-ERG is een studiebureau gespecialiseerd in de domeinen bodem en water. ABO-ERG kan tussenkomen bij alle zaken waar een expertise vereist is op gebied van geotechniek, vervuilde sites en bodem en hydrogeologie. Ons ingenieursteam volgt elk project op, steunend op de pijlers die onze kwaliteit garanderen: techniciteit, veiligheid en klantvriendelijkheid.

www.erg-sa.fr

ABO Milieuconsult nv

ABO-Milieuconsult BV is de Nederlandse dochteronderneming van ABO-Group in België. ABO-Group ontwikkelt adviesbureaus op het vlak van milieu-, bodem-en geotechniekstudies in West-Europa. ABO-Milieuconsult BV is een multidisciplinair adviesbureau op het vlak van bodem en milieu.

www.abo-milieuconsult.nl

E20

Het multidisciplinair studie-, advies en ingenieursbureau in de energiesector voert naast studieopdrachten ook allerhande energie-audits uit voor zowel bebouwde omgeving als industrie. Ons cliënteel situeert zich zowel in de overheidssector als in de private sector, dit zowel regionaal, nationaal als internationaal.

www.e20.be