Geotechniek

Sonderingen

 • Statische diepsonderingen 10t en 20t (mechanische en elektrische)
 • Dynamische sonderingen (panda, slagsondeerapparaat)

Boringen en peilbuizen

 • Manuele boringen
 • Steekboringen (Geoprobe) met ongeroerde monstername in liners
 • Verbuisde puls- en avegaarboringen
 • Kernboringen

Specifieke geotechnische terreinproeven

 • Controle verdichtingen (plaatproeven, panda)
 • Pressiometerproeven
 • Dilatometerproeven
 • Seismische proeven
 • Waterstandspeilingen (Divers)
 • Infiltratietesten

Funderingsonderzoek

 • Akoestisch doormeten van palen
 • Verkenningsputten

Funderingsadvies

Laboproeven

Contact us