Energie

  • Energiestudies, energieaudits, energieplannen en certificaten
  • Hernieuwbare energie
  • Energie- en procestechniek
  • Energiebuffering en ‘smart grids’
  • Energie- en procesmetingen
  • Studies klimaatverandering

De klimaatproblematiek zit vervat in zowat elk ABO-Group-project. Regionale aanpassingsplannen of concrete maatregelen zijn het onderwerp geweest van menig project. ABO-Group kiest voor een geïntegreerde aanpak van de klimaatproblematiek, met links naar ander milieusectoren, zoals water, afval, biodiversiteit, etc. Belgische expertise wordt frequent geëxporteerd naar andere landen in Europa en zelfs naar andere continenten.

Contact us