Bodem

ABO-Group heeft als bodemspecialist een ruime ervaring in de bodemsaneringssector. Jaarlijks worden, dankzij onze expertise in deze materie, honderden studie- en engineeringprojecten gerealiseerd voor onze klanten in diverse sectoren. Het multidisciplinair team van experten treedt op bij zowel complexe onderzoeksprojecten als bij de uitwerking en implementatie van beleidsondersteunende instrumenten. Door samenwerking tussen verschillende afdelingen kunnen multidisciplinaire teams worden samengesteld die voor elk probleem een op maat gemaakte oplossing kunnen aanbieden.

  • Bodemonderzoek en studies grondverzet
  • Sediment- en baggerspecieonderzoek
  • Milieuboringen
  • Grondwatermodellering en risicostudies
  • Bodemsaneringsprojecten en pilootstudies
  • Begeleiding bodemsaneringswerken
  • Grondboringen

Contact us