Archeologisch onderzoek op Grote Markt Antwerpen

26/08/2014

ABO-Group heeft in opdracht van de Stad Antwerpen een archeologisch onderzoek uitgevoerd op de Grote Markt a.d.h.v. gespecialiseerde grondboringen.

Via deze grondboringen wordt de bodemtoestand en de archeologische bodemopbouw van de Grote Markt in kaart gebracht. Meer specifiek hebben de archeologische boringen tot doel inzicht te verwerven in de archeologische waarde van de bodem en over de bewaringsomstandigheden van de archeologische lagen uit de voorbije eeuwen.

Terug naar overzicht