Afval

ABO-Group NV biedt duurzame oplossingen aan voor het beheer van verscheidene soorten afvalstromen, waaronder huishoudelijk, industrieel, medisch, bio-afval, etc. Onze globale aanpak voorziet in alle stappen betreffende afvalbeheer : inzameling, sortering, recyclage, verwerking en uiteindelijk verwijdering, Onderzoek en ontwikkelingsprojecten laten ons toe de recentste technologiën te testen in afvalverwerking, vooral voor gevaarlijke stoffen.

  • Afvalstoffenplannen
  • Afval- en asbest- en sloopinventaris
  • Inrichting en afwerking stortplaatsen
  • Afvalpreventie en –verwerking
  • ‘Landfill mining’
  • ‘Life-cycle analysis’

Contact us