ABO NV aangesteld als asbestdeskundige

20/05/2016

IVAREM en OVAM organiseren een groepsaankoop voor de verwijdering van asbest in de buitenste schil van gebouwen. Denk hierbij aan gevelleien, golfplaten, regenpijpen, schouwen en meer. Dit project kadert in het asbestafbouwbeleid dat OVAM voert en binnen hun doelstelling om een asbestveilig Vlaanderen te creëren tegen 2040. ABO NV werd door IVAREM aangesteld als externe asbestdeskundige om dit proefproject te ondersteunen. Hieruit blijkt nogmaals het vertrouwen in de grote deskundigheid van ABO NV m.b.t. de asbestproblematiek.

Klik hier voor een link over dit project (VRT)

Terug naar overzicht