ABO erkend voor monstername van afvalstoffen

14/03/2016

In kader van de VLAREL-reglementering werd ABO erkend als laboratorium in de discipline afvalstoffen en andere materialen voor het nemen van monsters. ABO is dus erkend als staalnemer voor afvalstoffen. De erkenning heeft specifiek betrekking op de monstername van bagger- en ruimingsspecie, gebruik als bouwstof en asbest in hopen. De monsternames worden uitgevoerd volgens de methoden opgenomen in het Compendium voor monsterneming en analyse (CMA).

ABO beschikt over verschillende gekwalificeerde personen om deze staalnames uit te voeren en heeft hierdoor een ruime flexibiliteit om zulke staalnames op korte termijn te organiseren.

Voor meer info kan u contact opnemen met Tim Vivijs via 03/8710910 of via het mailadres abo@abo-group.eu.

Monstername afvalstoffen

Terug naar overzicht